Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 17.01.2013 r. korzystając z uroków zimy terapia zajęciowa zorganizowała kulig dla naszych podopiecznych. Po przejażdżce przy ognisku wspólnie wszyscy piekli kiełbasy oraz śpiewali piosenki.

17 stycznia 2013 do gabinetu Pani Dyrektor zostały zaproszone wyróżnione mieszkanki, którym wręczone zostały podziękowania za pomoc w utrzymaniu porządku oraz okazaną życzliwość w stosunku do innych mieszkanek.

W dniu 06.01.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się spotkanie Noworoczne Dyrektora i pracowników DPS z rodzicami i opiekunami mieszkańców podsumowujące ubiegły rok. Spotkanie uświetniły występy mieszkanek. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Hanna Gruszczyńska podziękowała Pani Dyrektor i pracownikom za pracę na rzecz ich dzieci, opiekuńczość i serdeczność.

18 grudnia w Domu pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się po raz kolejny spotkanie wigilijne Dyrektora z emerytami i rencistami tutejszego Domu.

W dniu 14.12.2012r. podopieczne Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach uczestniczyły w Spotkaniu Wigilijnym, które odbyło się w nowo wyremontowanej sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury. Zaproszenie dla Naszych podopiecznych wystosował Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie. Po wspólnym posiłku nadszedł czas kolędowania: w kolędach zaprezentowali się podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie, Nasze mieszkanki przedstawiły Jasełka a pastorałki -Panie z sekcji artystycznej Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po uroczystościach każda z mieszkanek otrzymała świąteczną paczkę.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach w roku 2012 mając na względzie poprawę sprawności mieszkanek zapewnia fizjoterapię, masaże oraz zajęcia z terapii zajęciowej, w ramach której wykonują różnego rodzaju prace manualne. Dużym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa przez mieszkanki jest dogoterapia.
Mieszkanki DPS uczestniczyły w 10 imprezach zewnętrznych organizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej. Jednostka zorganizowała przy pomocy środków PFRON 5 imprez kulturalno - sportowych.
W ramach środków własnych w budżecie DPS zrealizował następujące prace remontowe:
1. wymiana dachu na budynku administracyjnym,
2. wymiana dachów na 5 budynkach gospodarczych,
3. demontaż szklarni oraz starego budynku prosektorium,
4. modernizacja ciągu komunikacyjnego w piwnicy DPS,
5. konserwacja pomieszczeń w kuchni,
6. wykonanie prac gospodarczych zmierzających do poprawienia estetyki terenu placówki.

W ramach środków pozyskanych z PFRON oraz dofinansowaniu przez Zarząd Powiatu w Choszcznie DPS w Brzezinach zrealizował:
1. zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 129 240 zł – 64 620 zł PFRON, 64 620 zł Starostwo Powiatowe w Choszcznie,
2. budowę dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 392 986 zł - 195 000 PFRON, 197 986 zł Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
W chwili obecnej trwa realizacja zadania dofinansowanego przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wydział Spraw Społecznych w kwocie 80 440 zł, polegającego na zamknięciu drzwiami przeciwpożarowymi wszystkich wejść na klatkę schodową z korytarzy oraz wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu. Termin zakończenia prac 31.12.2012 r.
Jednostka otrzymuje również wsparcie finansowe od działającego przy DPS Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania DPS w Brzezinach „NADZIEJA”. W tym roku dofinansowało imprezę pn. „Brzeziński Lato” w kwocie 4956,88 zł oraz zakup materiałów budowlanych. W chwili obecnej finansuje prace remontowe dwóch ciągów komunikacyjnych na parterze w kocie 4000 zł.

Dnia 07.12.2012 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się spotkanie Mikołajkowe. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie przyjechali wraz z nauczycielami i Mikołajem do mieszkanek naszego Domu będących uczennicami lub absolwentkami Ośrodka w Suliszewie. W tym dniu było wspólne śpiewanie kolęd a Mikołaj rozdawał prezenty. Przygotowano również słodki poczęstunek dla przybyłych gości i mały występ, w którym brały udział mieszkanki z ograniczoną sprawnością ruchową. Występ został przygotowany przez pedagoga w ramach zajęć rytmiczno – muzycznych. Spotkaniu Mikołajkowemu towarzyszyła świąteczna atmosfera pełna radości i wzruszeń.

Dnia 30.10.2012 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie zorganizował VII Spartakiadę dla Osób Niepełnosprawnych. Spartakiada odbyła się na hali sportowej Jednostki Wojskowej 4403 w Choszcznie. W spartakiadzie wzięło udział wiele ośrodków z naszego powiatu a także województwa. Nasze podopieczne wzięły udział we wszystkich zaplanowanych konkurencjach, za co zostały nagrodzone na koniec imprezy dyplomem, statuetką oraz nagrodą pocieszenia.