Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 18.06.2011r podopieczne naszego domu uczestniczyły w XII Wojewódzkim Turystycznym Rajdzie po Ziemi Drawieńskiej. Trasa prowadziła przez Drawieński Park Narodowy. Podczas rajdu mieszkanki miały postój na polu biwakowym „Bindugi”, gdzie uczestniczyły w kilku konkurencjach sportowych. Do domu mieszkanki wróciły trochę zmęczone ale pełne wrażeń.

Nasze podopieczne wzięły udział w Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej w Szczecinie , który odbył się w Domu Pomocy Społecznej Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

Mieszkanki naszego Domu zostały zaproszone na zabawę taneczną z okazji 40-lecia istnienia DPS-u w Pilce przez mieszkańców tamtejszego domu. Impreza odbyła się w Centrum Biznesu i Rekreacji w Radgoszczy.

W tym dniu nasze mieszkanki wzięły udział w zawodach sportowych w Krzęcinie, Mieszkanki oglądały występy taneczne i muzyczne ,jak również brały udział w różnych konkurencjach sportowych

W tym dniu na terenie terapii zajęciowej odbył się Dzień Sportu, w którym wzięły udział mieszkanki naszego Domu. Za udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. W przerwie między zawodami odbyła się dyskoteka oraz grill.

XI Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Niemieńsku , na który pojechały, także nasze podopieczne. Były gry i zabawy. Otrzymaliśmy dyplom oraz wielkie serce z piernika. Do domu wróciliśmy zmęczeni ale bardzo zadowoleni.

 

W Choszczeńskim Domu Kultury odbyła się „Scena Bez Barier” W imprezie wzięły udział dwie nasze podopieczne. Zaśpiewały dwie piosenki: „ Jeszcze się tam żagiel bieli” oraz „Rosyjskie pierniki”. Utwory zaśpiewane były przy akompaniamencie akordeonu.

W dniu 21.05.2011r. nasze podopieczne wzięły udział w IV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Ludowej w Drawnie. Występ naszych mieszkanek został nagrodzony gromkimi brawami, słodyczami, dyplomem oraz statuetką. Impreza odbyła się pod gołym niebem na placu koło Urzędu Gminy. Po występie mieszkanki uczestniczące w Festiwalu zwiedziły miejską plażę. Wszyscy do domu wrócili bardzo szczęśliwi.