Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

W dniach 17.03.2017r i 20.03.2017r na terenie Naszego Domu odbyły się szkolenia z „ Pierwszej Pomocy”,w którym uczestniczyli Dyrektor Domu, Koordynator Sekcji Opiekuńczo –Terapeutycznej, pracownicy zespołów opiekunów, pracownicy administracji, kierowcy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, pielęgniarka oraz opiekunowie medyczni. Szkolenie z „Pierwszej Pomocy” przeprowadził licencjonowany ratownik medyczny Pan Radosław Rożek, któremu pomagali ratownicy medyczni Pan Piotr Święcki oraz Pan Jacek Majewski.Szkolenie podzielone było na dwie części: część pierwsza- zapoznanie się z teorią, natomiast część druga szkolenia to ćwiczenia w grupach. Pierwsza grupa ćwiczyła czynności reanimacyjne a druga czynności związane z wypadkami urazowymi ( złamania, skaleczenia, utrata kończyn, rotacje ciała).

W dniu 15.03.2017 roku  dzięki uprzejmości Pana Czesława Garbiaka wypożyczyliśmy sprzęt i mogliśmy przygotować ogródek, w którym  na wiosnę zostaną posiane warzywa.

W dniu 08.03.2017 roku na wszystkich Zespołach Opiekunów odbyły się spotkana Pani Dyrektor z mieszkankami i pracownikami Domu z okazji przypadającego Dnia Kobiet . Spotkana odbyły się przy kawie i słodkim poczęstunku.

W dniu 03.03.2017 roku  Nasz Dom odwiedziła Pani Joanna Rydz absolwentka 2 Szkół Muzycznych I stopnia w kategorii flet i skrzypce. Pani Joanna opowiedziała o instrumentach na których gra, odpowiedziała także na kilka pytań zadanych przez mieszkanki , po czym przeprowadziła z nimi  zajęcia muzyczno- rytmiczne, z ćwiczeniem pamięci poprzez zapamiętywanie krótkich utworów jak i również zestawy taneczne z wyrażeniem swoich uczuć a jednocześnie związanych z tekstem. Zajęcia miały charakter zapoznawczy ze swoimi umiejętnościami muzycznymi i sprawiły podopiecznym wiele radości.

W  dniu 28.02.2017 roku terapia zajęciowa na Oranżerii domu zorganizowała pokaz prezentacji pt. „Zdrowe Żywienie” . W prezentacji uczestniczyła Pani Dyrektor, Koordynator Sekcji oraz podopieczne uczęszczające na zajęcia terapeutyczne. Pokazywaną dla wszystkich zgromadzonych prezentację przygotowano podczas zajęć komputerowych, materiały do przygotowania podopieczne znalazły w internecie. Wszyscy uczestnicy pokazu, bardzo chętnie i żywiołowo uczestniczyli w pokazie, zgadując nazwy owoców i warzyw oraz skutki jedzenia niezdrowej żywności.

W dniu 23.02.2017 roku w Naszym Domu terapia zajęciowa oraz zespoły opiekunów przygotowywały i piekły pączki oraz chrusty, które z okazji przypadającego w tym dniu Tłustego Czwartku zostaną przekazane pracownikom i mieszkańcom Domu.

 

 


W dniu 09.02.2017 roku  po raz kolejny Nasz Dom odwiedził zaprzyjaźniony teatrzyk Krak -Art z Krakowa. Tym razem zagościli u nas z przedstawieniem pt. „Wilk i Zając”. W trzech zabawnych epizodach Zając występujący, jako właściciel restauracji, dentysta i policjant, spotyka się z Wilkiem. Pełen komicznych sytuacji i humoru słownego spektakl rozśmiesza, a zarazem uczy podopiecznych odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych.Przedstawienie spodobało się Naszym podopiecznym,  brały czynny udział w grze aktorskiej. Duża w tym zasługa aktorów Teatru Art.-Re, którzy zapraszali mieszkanki na scenę i prowadzili z nimi ożywione pogawędki, pozwalając widzom chociaż na chwilę stać się aktorami. Zabawne improwizacje słowne budziły także śmiech wśród opiekunów.

W dniu 08.02.2017 roku z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych , została zorganizowana „Zabawa Walentynkowa” , na którą zostali zaproszeni zaprzyjaźnieni mieszkańcy z Domu Pomocy Społecznej w Piłce. Zabawa odbyła się w wynajętym lokalu u „Górala” w Brzezinach, przy kawie i słodkim poczęstunku a także ciepłym posiłku jakim był obiad. W zabawie uczestniczyły podopieczne uczęszczające na zajęcia terapeutyczne ze wszystkich zespołów opiekunów. Po zakończonej zabawie w znakomitym humorze i nastroju udaliśmy się do domu.