Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

21 marca  2017 r. zawitał do naszego Domu  Teatr Krak -Art z Krakowa ze sztuką pt. „Pan Twardowski”. Spektakl o przygodach polskiego szlachcica, ze świetną scenografią, choreografią i muzyką, zachwycił naszych podopiecznych.W przedstawieniu mieszkanki zobaczyły humorystycznie potraktowane perypetie tytułowego bohatera, któremu udaje się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy innym. Na podkreślenie zasługują nie tylko walory artystyczne, ale poznawcze i wychowawcze (legendy, tradycje, hejnał, Kraków). Podczas spektaklu dało się zauważać doskonałą grę aktorska, kolorową scenografię i barwne kostiumy, które gwarantowały fantastyczną zabawę. Aktorom udała się niełatwa umiejętność –zaangażowanie podopiecznych do bezpośredniego uczestnictwa w spektaklu, co wpłynęło na lepszy odbiór i zwiększyło doznania estetyczne podopiecznych.

W dniu 21 marca 2017r. podopieczne  z naszego Domu wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,Pożegnania zimy- powitania wiosny”. Powitanie wiosny to dla każdej podopiecznej to wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych podopiecznych , wzbudziły już same przygotowania. Podopieczne z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny, którą później spaliliśmy i pożegnaliśmy zimę, a przywitaliśmy wiosnę.

W dniach 17.03.2017r i 20.03.2017r na terenie Naszego Domu odbyły się szkolenia z „ Pierwszej Pomocy”,w którym uczestniczyli Dyrektor Domu, Koordynator Sekcji Opiekuńczo –Terapeutycznej, pracownicy zespołów opiekunów, pracownicy administracji, kierowcy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, pielęgniarka oraz opiekunowie medyczni. Szkolenie z „Pierwszej Pomocy” przeprowadził licencjonowany ratownik medyczny Pan Radosław Rożek, któremu pomagali ratownicy medyczni Pan Piotr Święcki oraz Pan Jacek Majewski.Szkolenie podzielone było na dwie części: część pierwsza- zapoznanie się z teorią, natomiast część druga szkolenia to ćwiczenia w grupach. Pierwsza grupa ćwiczyła czynności reanimacyjne a druga czynności związane z wypadkami urazowymi ( złamania, skaleczenia, utrata kończyn, rotacje ciała).

W dniu 15.03.2017 roku  dzięki uprzejmości Pana Czesława Garbiaka wypożyczyliśmy sprzęt i mogliśmy przygotować ogródek, w którym  na wiosnę zostaną posiane warzywa.

W dniu 08.03.2017 roku na wszystkich Zespołach Opiekunów odbyły się spotkana Pani Dyrektor z mieszkankami i pracownikami Domu z okazji przypadającego Dnia Kobiet . Spotkana odbyły się przy kawie i słodkim poczęstunku.

W dniu 03.03.2017 roku  Nasz Dom odwiedziła Pani Joanna Rydz absolwentka 2 Szkół Muzycznych I stopnia w kategorii flet i skrzypce. Pani Joanna opowiedziała o instrumentach na których gra, odpowiedziała także na kilka pytań zadanych przez mieszkanki , po czym przeprowadziła z nimi  zajęcia muzyczno- rytmiczne, z ćwiczeniem pamięci poprzez zapamiętywanie krótkich utworów jak i również zestawy taneczne z wyrażeniem swoich uczuć a jednocześnie związanych z tekstem. Zajęcia miały charakter zapoznawczy ze swoimi umiejętnościami muzycznymi i sprawiły podopiecznym wiele radości.

W  dniu 28.02.2017 roku terapia zajęciowa na Oranżerii domu zorganizowała pokaz prezentacji pt. „Zdrowe Żywienie” . W prezentacji uczestniczyła Pani Dyrektor, Koordynator Sekcji oraz podopieczne uczęszczające na zajęcia terapeutyczne. Pokazywaną dla wszystkich zgromadzonych prezentację przygotowano podczas zajęć komputerowych, materiały do przygotowania podopieczne znalazły w internecie. Wszyscy uczestnicy pokazu, bardzo chętnie i żywiołowo uczestniczyli w pokazie, zgadując nazwy owoców i warzyw oraz skutki jedzenia niezdrowej żywności.

W dniu 23.02.2017 roku w Naszym Domu terapia zajęciowa oraz zespoły opiekunów przygotowywały i piekły pączki oraz chrusty, które z okazji przypadającego w tym dniu Tłustego Czwartku zostaną przekazane pracownikom i mieszkańcom Domu.