Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Dnia 18.09.2013r na terenie Naszej jednostki odbyła się impreza integracyjna Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, SOSz-W w Suliszewie oraz Szkoły podstawowej w Lubieniowie, podczas której miały miejsca dwa ważne wydarzenia: Święto Patrona Polskiej Młodzieży św. Stanisława Kostki oraz Pożegnanie Lata  zainicjowane przez ks. Proboszcza Krzysztofa Okrzyńskiego i szkołę podstawową w Lubieniowie oraz święto Pieczonego Ziemniaka zainicjowane przez SOSz-W w Suliszewie.  Podczas imprezy gościliśmy między innymi Burmistrzów Drawna i Recza, Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Lubieniowie i Reczu, nauczycieli i uczniów tychże szkół oraz rodziców dzieci ze szkoły podstawowej  w Lubieniowie a także mieszkańców Brzezin.   

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach w dniu 22.08.2013r. we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej „ Nadzieja” zorganizował XI Brzezińskie Lato 2013.Piękny, bajkowy wystrój placu przed budynkiem DPS podkreślał wyjątkowy charakter imprezy. W imprezie uczestniczył członek Zarządu Powiatu w Choszcznie Konrad Bil, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie Roman Lubiniecki, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choszcznie Mariola Kołodko. Oprócz wymienionych gości udział w imprezie brały zaprzyjaźnione: Środowiskowe Domy Samopomocy w Drawnie, Krzęcinie, Reczu i Choszcznie, Domy Pomocy Społecznej w Gryficach, Piłce oraz przedstawiciele Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera w Szczecinie. Swoją obecnością zaszczycili nas bardzo licznie rodzice i krewni naszych mieszkanek, jak również darczyńcy. W bogatym programie artystycznym wystąpili: Zespół „ Silver”, który prowadził całą imprezę, zespół „ Pędzące wózki” z DPS Brzeziny, zespół „Brzezinki”, zespół „Radęcinianki”, tancerze Breagdance ze Stargardu Szczecińskiego, Taniec ognia „Ardenti” z Choszczna, Pani Jolanta Szarek –Rój ze swoimi pieskami z grupy Czeko-Laki-Team. Nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionej grupy harleyowców pod przewodnictwem Pana Marka Ostrowskiego. Dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników była mocno oblegana wata cukrowa oraz popkorn. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć paradę motocykli , także przejechać się na tych wspaniałych maszynach. Serdecznie dziękujemy gościom i licznym sponsorom za uświetnienie tej ważnej dla Naszego Ośrodka imprezy. Sponsorzy Brzezińskiego Lata:

1. PFRON Choszczno

2. Starostwo Powiatowe w Choszcznie

3. Burmistrz Drawna Pan Andrzej Chmielewski

4. Firma Abena Polska z Goleniowa

5. Apteka Profarma z Reska

6. Pani Barbara Ignaczak –Dyrektor Domu Kultury w Bierzwniku

7. Pani Małgorzata Kozłowska – Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury

8. Pani Anna Hińcza – Dyrektor Drawieńskiego Domu Kultury

9. Państwo Anna Sylwester Kopeć

10. Pan Artur Topka

11. Pan Krzysztof Grygorowicz –Usługi Dezynfekcji,Dezynsekcji i Deratyzacji w Choszcznie

12. Pan Dariusz Chwiłkowski –Firma Ewa-pak

13. Pan Garbiak Kazimierz

14. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie

15. Państwo Hanna Ryszard Szklanna

16. Pan Marek Ostrowski z grupą Harleyowców

17. Pani Jolanta Nożyńska-Smola –Firma Inwest -Bud w Choszcznie

18. Pan Ryszard Jankiewicz –Firma Usługowo-handlowa w Drawnie

19. Pani Jolanta Szarek –Rój –Czeko- Laki- Team

20. Pani Jadwiga Krasnowska

21. Państwo Zuzanna Mieczysław Pawlaczyk –firma „Elektbud”

22. Państwo Mariola Wiesław Rużanowscy

23. Pan Czesław Kwieciński

24. Pan Henryk Mądzielewski

25. MPGK w Choszcznie

26. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach

27. Sekcja brydża sportowego w Drawnie

28. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku

29. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach

30. Koło Gospodyń Wiejskich w Kołkach

31. Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszewie

32. Koło Gospodyń Wiejskich w Pławnie

33. Tancerze Bregdance

34. Teatr ognia „Ardenti”

35. Zespół „Radęcinianki”

36. Zespół „Silver”

37. Firma Ochroniarska – „Protektor”

W Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach dnia 25.07.2013r odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu. Dyrektor Jednostki przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Domu oraz wykonanych prac remontowo- budowlanych.

W dniu 19.07.2013r. nasze podopieczne wraz z opiekunami udały się do lasu na tegoroczny zbiór jagód. Efektem zbierania jagód były maślane bułeczki i pierogi. Mieszkanki wróciły z brudnymi, ale z uśmiechniętymi buziami.

Dnia 11.07.2013r. na holu głównym Naszego Domu odbył się spektakl ekologiczny pt. „ Eko-Ciocia” w którym udział wzięło 75 mieszkanek domu. Spektakl poświęcony był ochronie środowiska oraz segregacji odpadów.W przedstawieniu wykorzystano motywy i postaci z mitologii starożytnej Grecji. Nasze mieszkanki brały aktywny udział w przedstawieniu, segregowały śmieci a także sprawdzały swoją wiedzę na temat środowiska.

 


 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 dla mieszkanek uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych odbyło się w dniu 26.06.2013r w sali konferencyjnej Domu. Zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach na ręce koordynatora zespołu wręczyła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie Pani Anna Kozak. Nie zapomniano także o podziękowaniu dla Pani Dyrektor DPS w Brzezinach Teresy Mądzielewskiej za owocną i udaną współpracę między placówkami. Natomiast w dniu 28.06.2013 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Suliszewie odbyło się zakończenie roku dla mieszkanki Domu , która ukończyła gimnazjum.

Dnia 26.06.2013r podopieczne Domu zostały zaproszone przez zaprzyjaźniony  Dom Pomocy Społecznej w Piłce na zabawę taneczną. W zabawie uczestniczyło 27 podopiecznych wraz z opiekunami. Po przyjeździe na miejsce wszyscy zostaliśmy mile i gorąco powitani, gdzie po krótkim słodkim poczęstunku rozpoczęła się wspaniała zabawa, która zakończyła się po kilku godzinach. Z wielkim utęsknieniem nasze mieszkanki oczekują kolejnego spotkania.

Dnia 22.06.2013r podopieczne Naszego Domu wzięły po raz kolejny udział w XIV Wojewódzkim Turystycznym Rajdzie po Ziemi Drawieńskiej. Trasa rajdu dla osób niepełnosprawnych przebiegała na odcinku 3,5 km od pola biwakowego na „Bindugach” do Barnimia. W czasie pieszej przechadzki podopieczne podziwiały uroki Drawieńskiego Parku Narodowego oraz rzekę Drawę. W między czasie uczestniczyły w konkursach na temat przyrody, za co na koniec zostały nagrodzone drobnymi upominkami przygotowanymi przez organizatorów. Po przejściu trasy podopieczne spożyły ciepły posiłek, po czym powróciły do Domu zmęczone lecz zadowolone.