Logo Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
Powróć do: O nas

Historia placówki

W 1960 roku został przejęty przez były Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie. W tym samym roku podjęto decyzje o rozpoczęciu kapitalnego remontu i adoptowaniu tego pałacu na Zakład Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych.

zdjęcie_DPS1 

W 1964 roku ukończono remont całego ośrodka, który był gotowy do przyjęcia pierwszych mieszkanek. Od 1964 roku dom prowadził własną działalność rolna, hodował trzodę chlewną i ptactwo domowe. Uprawiany był także ogród warzywny i sad nad którymi opiekę sprawowały siostry zakonne. W 1965 roku w domu mieszkało 55 dzieci z różnym stopniem upośledzenia. Od samego początku istnienia  domu, przystosowywany był on do przyjmowania kobiet.

W tych latach w zakładzie znalazło zatrudnienie około 80 osób. DPS był drugą instytucją zatrudniającą taką dużą ilość pracowników, pierwszą była Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Przy opiece nad dziećmi czuwało 33 pracowników i cztery siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Do podstawowych zadań sióstr w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach należała i należy opieka nad dziećmi upośledzonymi umysłowo. Od początku istnienia DPS-u, siostry starały się dostosowywać formy rehabilitacji do rozwoju umysłowego i fizycznego dziewcząt przebywających w ośrodku.

xphoto1-jpg-pagespeed-ic-AoQ01VsT4J 

Brzeziny to wieś sołecka w gminie Drawno, położona przy drodze Choszczno-Barnimie, przy zachodnim krańcu Puszczy Drawskiej. Obok wsi jest niewielkie jeziorko.

Ślady osadnictwa sięgają epoki kamienia - dowodem jest znalezisko  w postaci kamiennej siekierki. Wieś ma dobrze zachowany kształt owalnicy, co świadczy o wielowiekowym, słowiańskim rodowodzie osady, zanotowanej pod nazwą: JACOBSDORF. Później zapewne opustoszała. Dopiero w latach 1551-1565 na uroczyskach wokół jezior Karpino i Karpinko Ruediger Wedel  z Drawna założył ponownie wieś, gdzie na 59 łanach osadził 22 chłopów i 6 zagrodników. Trzecia część pól należała do dawnej osady. Niemiecka nazwa brzmiała Berkenbruegge. W 1569r Wedel założył na 12 łanach folwark    z owczarnią, który z czasem przekształcił się w majątek junkerski.

W latach 1756r zbudowano kościół o konstrukcji szachulcowej. Od 1765r Brzeziny miały status majątku rezydencjonalnego i w owym czasie na polecenie rodziny von Wedel został zbudowany pałac. Obiekt wzniesiono na surowym korzeniu na planie wydłużonego i nieregularnego prostokąta o typowej późnobarokowej formie architektonicznej. Pałac miał dosyć bogate wyposażenie architektoniczne tj. drewniane barokowe schody, pilastry i ozdobne szczyty  (woluty, tamponowy).
Od początku XIX wieku do 30 lat XX wieku  pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. Byli to: von Brandt, von Bonin, von Bethe, von Ratzner, von Morwitz, Solociński, von Ackermann, Rau, Sponholz, Sieghein, von Woss i von Cram i Damcke. Ci ostatni zostali pochowani w pobliskim lesie, lecz po II wojnie światowej z opowiadań mieszkańców dowiadujemy się, że zostali nocą ekshumowani przez rodzinę.

W latach 30-tych XX wieku w pałacu znajdował się ARBETSDIENSTLAGER- ( stary urząd pracy ). Pałac miał dwa wejścia, wieżycę z balkonem a na maszcie przy fontannie wisiała niemiecka flaga.
Po 1945 roku w pałacu stacjonowało wojsko. Najpierw radzieckie a potem polskie. Z czasem nie remontowany uległ dewastacji. Pałac został wpisany do rejestru zabytków w 1958 roku. Z zapisów dokonanych w sierpniu i wrześniu 1939 roku wynikało ,że obiekt nie był zniszczony. Dopiero w grudniu 1945 roku z zapisu codziennego wynikało, że został   zdewastowany w 25%.

W 1960 roku rozpoczęto kapitalny remont, w trakcie którego usunięto sztukaterie sufitowe i ścienne oraz balkonowe schody.

Pierwszą grupę mieszkanek  przyjęto 5.X.1964 roku.

W 1994 roku w odległości ok. 300m od domu głównego otwarto Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy. Mieszkanki uczestniczyły w ośrodku w zajęciach koła gastronomicznego pracowni kroju i szycia, plastycznych a także uprawiały ogródek kwiatowy i warzywny. W budynku tym zamieszkiwało 6 mieszkanek najbardziej sprawnych, będących pod całodobową opieką  personelu. Na obszarze ośrodka powstała także sala gimnastyczna, gdzie prowadzone były zajęcia ruchowe. Dziewczęta przygotowywały się do różnych imprez rekreacyjno - sportowych, w których  odnosiły spore sukcesy. Na  terenie ośrodka wybudowano "IGLO", w którym organizowano zajęcia plastyczne, techniczne, a także różne zabawy i dyskoteki.

W latach 1994-95 w budynku głównym dokonano wymiany dachówki karpiówki na blachodachówkę, a w 1996 roku wymieniono instalację CO. W 1996 roku w budynku oddalonym o ok. 50 m od domu głównego, który służył za  mieszkania dla pracowników dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń w pałacu, w których zamieszkało 17 dziewcząt, zapewniając im całodobową opiekę.

1 stycznia 1999 roku nastąpiły zmiany administracyjne w Polsce, na skutek których, Dom Pomocy Społecznej nie podlegał już pod Wojewódzki Zespół Opieki Społecznej w Gorzowie Wlkp., lecz pod Starostwo Powiatowe w Choszcznie. W tym też roku dokonano zmian wewnątrz domu w tym na poddaszu- przystosowując  je na pokoje dla dziewcząt.